Kinderen & jongeren

Coaching & therapie

Tot 18 jaar

In deze therapie staat het kind met zijn klacht centraal. Samen met het kind onderzoek ik het probleem, de oorzaak, mogelijke oplossingen en hulpbronnen. Doel van de therapie is te zorgen dat het kind controle krijgt over datgene waar het last van heeft en ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn. Het kind leert te vertrouwen op zijn of haar eigen kracht. Waar het uiteindelijk om gaat is dat het kind zich weer vrij kan ontwikkelen en zich gelukkiger, blijer en fijner voelt.

In mijn begeleidingstrajecten met kinderen werk ik via gesprekken, ontspanningsoefeningen, visualisaties, creatieve opdrachten en (familie)opstellingen. Hierbij kijk ik niet alleen naar het kind als individu, maar juist ook naar de ruimere context waarin een kind zich bevindt, zoals het gezin. In dat kader betrek ik op zorgvuldige wijze ook ouders/ verzorgers in mijn begeleidingstrajecten, omdat je als ouder/ verzorger een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van je kind.

Vorm traject

In stappen ziet een begeleidingstraject bij mij er als volgt uit.

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats met jou/ jullie als ouder(s)/ verzorger(s). In dit gesprek staan we uitgebreid stil bij de hulpvraag. Wat zie je bij je kind, waar maak je je zorgen om? Waar loop je tegen aan in het contact met je kind? Waar heeft je kind last van en hoe kijkt het hier zelf tegen aan? Waar wil je kind zelf naar toe werken? En waar wil je als ouder(s) naar toe werken? Daarnaast ga ik tijdens dit gesprek ook in op de context van je kind. Dit betekent dat ik stil sta bij jou/ jullie als ouder(s) en jullie achtergrond, en jullie als gezin. Aan het einde van dit gesprek schets ik hoe het begeleidingstraject er uit ziet en kijken we in hoeverre een ieder zich hierin kan vinden.

Begeleidingssessies

In een eerste sessie van het traject richt ik me op het kennismaken en opbouwen van een vertrouwensband met je kind. Om een kind echt goed te kunnen begeleiden is het van groot belang dat het zich helemaal op zijn of haar gemak voelt bij mij, zich kan ontspannen, plezier ervaart in onze samenwerking en na afloop weer met een goed gevoel naar huis gaat. Ik streef altijd naar een veilige omgeving waarin het kind zich durft te uiten. Alleen dan ontstaat er ruimte voor groei en persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast kijk ik op welke manier ik je kind kan bereiken en welke methoden het beste aansluiten. Vervolgens gaan we gericht aan de slag met de hulpvraag en maak ik gebruik van hierboven genoemde methodes.

Na drie/ vier sessies voer ik met de ouder(s)/ verzorger(s) een gesprek over de voortgang. Wanneer je als ouder(s)/ verzorger(s) daar behoefte aan hebt begeleid ik ook jou via aparte individuele sessies in relatie tot het proces van je kind of de dynamiek tussen jullie, bijvoorbeeld wanneer het contact met je kind minder goed verloopt dan je wenst en je minder verbinding voelt.

Nauwe betrokkenheid en bereidheid van jou/ jullie als ouder(s)/ verzorger(s) om mee te gaan in het proces van je kind is van groot belang voor het slagen ervan en voor het resultaat op langere termijn. Je kind voelt het als een positieve bevestiging als je als ouder met hem meebeweegt en achter hem staat.

Afronding

Wanneer je kind stappen in het begeleidingsproces heeft kunnen zetten, controle heeft over het probleem, en je als ouder dit ook zo ervaart ronden we het traject op een passende manier af. Ook vindt er met de ouder(s)/ verzorger(s) indien gewenst een evaluatiegesprek plaats.

Vertrouwelijkheid

Omdat alle gesprekken met het kind vertrouwelijk zijn zal ik alleen datgene met ouders bespreken waar het kind toestemming voor geeft. Uiteraard houd ik ouders zorgvuldig op de hoogte van de ontwikkeling die het kind doormaakt. Daarnaast zal niets uit het traject worden besproken met derden zonder schriftelijke toestemming van ouders.

Client verhalen

“De manier waarop Floor ons begeleid heeft is zo eigen. We hebben bewondering voor hoe helder ze de dingen ziet en zegt.”

“Floor staat op grote hoogte in de enorme zorgvuldigheid en sensitiviteit waarmee ze te werk gaat.”

“Floor heeft een groot talent voor dit vak. Ze is heldervoelend, stelt mooie directe vragen, en komt snel tot de kern bij haar cliënten.”

Plan een vrijblijvende kennismaking

Zoek je begeleiding voor jezelf of jou en je partner? Of heb je als ouder een hulpvraag over je kind of de dynamiek tussen jou en je kind? Neem dan gerust contact met mij op om kennis te maken. Samen kijken we dan of mijn werkwijze bij je past.

Interesse (welk soort coaching / therapie):